• Belgisch familiebedrijf
 • 150 jaar expertise
 • Vragen? Wij zijn er voor u!
Dumortier
150 jaar ervaring in onderhoudsproducten

€ 30,00

 • € 2,50 / stuk
 • Excl. 21% btw
Productomschrijving
Methanol of methylalcohol is één van de meest gebruikte grondstoffen in de chemische industrie. Het wordt daarnaast o.a. gebruikt voor het reinigen van kristallen voorwerpen en van vetplekken op stoffen of als solvent voor sommige vetten en harsen. Er zitten 12 flessen van 1 L in een doos.
Productnummer: DUM10693
Merk Lambert Chemicals
Productcategorie Chemische producten
Technische specificaties
Gewicht 10.2kg
Verpakking (LxBxH) 32mm x 24.5mm x 26.5mm
Verpakkingseenheid Fles
Aantal per omverpakking 12
Formaat 1L
Opgelet: methanol is een gevaarlijke, giftige stof.
Technische gegevens:
 • Fysische toestand (20°C): Vloeistof
 • Uitzicht/Kleur: Helder , Kleurloos
 • Geur: Alcohol
 • pH-waarde: Niet van toepassing
 • Kookpunt/Kooktraject (1013 hPa): 65 °C
 • Stolpunt/Smeltpunt: -98 °C
 • Ontbindingstemperatuur: Niet van toepassing
 • Vlampunt (CC): 11 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur: 455 °C
 • Explosiegrenzen in lucht: 5,5 - 36,5 vol.%
 • Oxidatie-eigenschappen: Niet van toepassing
 • Dampspanning (20°C): 127 mbar
 • Relatieve dampdichtheid (lucht=1): 1,1
 • Densiteit (20°C): 0,790 - 0,794 kg/l
 • Oplosbaarheid in water: Volledig oplosbaar
 • Oplosbaar in: Alcohol, Ether, Meeste organische solventen
 • Log P octanol/water bij 20°C: -0,7
 • Relatieve dichtheid (water = 1): 0,8
 • * % Vluchtige stoffen (in gewicht): 100
Veiligheidsfiche (NL) 151.57KB
Fiche de sécurité (FR) 157.73KB
Safety sheet (EN) 92.05KB